Curso para a adquisición de coñecementos básicos do funcionamento dun queimador.

Funcionamento queimadores gasóleo

Curso iniciación funcionamento queimadores